Logen for alternativ kapsejlads

Båden Lene Fri er købt af nogle af medlemmer af Logen for alternativ kapsejlads og stilles af disse rar mennesker til rådighed for logens medlemmer.

Lene Fri skal primært anvendes til kapsejlladsi Køge bugt. Men kan, når den ikke anvendes til kapsejlads og træning, lånes af logens medlemmer til private hyggesejladser.

Logen har et sæt vedtægter, disse mangler stadig den endelige revidering efter den stiftende logeforsamling. Vedtægterne vil blive lagt ud på hjemmesiden, når de er redigeret færdig.

På den stiftende admiralforsamling blev Kim Vaabengaard valgt som admiral og forestår derved logens daglige virke.

 

Se vores vedtægter

Vedtægter

 

 

 

 

 

 

Sådan så Lene Fri ud ved købet

Billeder

Link til KMS, hvor vi sejler aftenkapsejlads

Køge Motor & Sejlklub

 

 

 

 

Søsætningen

Billeder

Resultater fra de store baner

 

 

 

 

 

 

 

2003.05.17/KKV